Willy Verwoerd

Hjem

Kontaktinformasjon

Postadresse: Christophers vei 22
  0871 OSLO
   
Mobil: 90 03 27 26
Epost:  

OBS! Selv om min faste kontaktinformasjon er i Norge, lever jeg et internasjonalt liv
og oppholder meg i ulike land og steder i løpet av året. På denne siden kan du alltid
sjekke hvor jeg befinner meg for tiden, se nedenfor.

Når jeg er i Nederland eller Spania, har jeg et lokalt mobilnummer der du kan nå meg
i tillegg til mitt faste norske nummer ovenfor. Det lokale nummeret vises nedenfor når
det er i bruk.

Nåværende posisjon: Albir, Spania
Lokalt mobilnummer: +34 621 085 350